Pełna księgowość

Pełna księgowość i prowadzenie ksiąg handlowych

Pełna księgowość Warszawa WolaPełna księgowość to najbardziej rozbudowana, a zarazem najbardziej skomplikowana forma rozliczania się z przychodów przedsiębiorstwa. W odróżnieniu do uproszczonej księgowości pełna księgowość wymaga odpowiedniego zewidencjonowania niemal każdego zdarzenia gospodarczego w firmie. Służą do tego księgi rachunkowe. Księgi handlowe stanowią zestawienie wydarzeń gospodarczych w firmie. Znajdują się w nich wykazy obrotów, sald i inwentarza przedsiębiorstwa (aktywów i pasywów). Konieczność prowadzenia pełnej księgowości wynika przede wszystkim z faktu, iż państwo wymaga od firm transparentności – pełna księgowość ma zapobiegać próbom przeprowadzenia nieuczciwych operacji finansowych, w wyniku których przedsiębiorstwo byłoby np. zwolnione z podatku dochodowego. W praktyce pełna księgowość to przede wszystkim prowadzenie ksiąg handlowych, nazywanych również rachunkowymi. Dodatkowo w ramach kompleksowej obsługi księgowej wiele biur rachunkowych oferuje Klientom usługi uzupełniające, które mogą wchodzić w zakres pełnej księgowości, ale nie muszą.

Kto jest zobowiązany do rozliczania się na zasadach pełnej księgowości?

Niektórzy podatnicy muszą prowadzić pełną księgowość, inni dobrowolnie wybierają tę formę rozliczeń. Zainteresowanie podatników pełną księgowością wynika przede wszystkim z faktu, iż prowadzenie ksiąg handlowych pozwala na przejrzyste przedstawienie sytuacji finansowej firmy w dowolnym momencie jej działania. Do podatników, którzy są zobowiązani prowadzić księgi handlowe należą:

  • spółki handlowe,
  • jednostki funkcjonujące na zasadach prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,
  • samorządy (gminy, powiaty, województwa i ich związki),
  • jednostki i zakłady budżetowe,
  • osoby zagraniczne, odziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
  • jednostki działające dzięki otrzymanym subwencjom lub dotacjom.

Pełna księgowość i księgi handlowe – Warszawa, Wola

Biuro Rachunkowe Signum zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę księgową i rachunkową przedsiębiorstw. Współpracujemy z podmiotami rozliczającymi się w oparciu o pełną księgowość, jak i firmami korzystającymi z pozostałych przewidzianych prawem form rozliczania przychodów. Prowadzenie ksiąg handlowych to jedna z naszych specjalności. Od lat prowadzimy księgi rachunkowe na rzecz podatników prawnie zobligowanych do tej formy rozliczania przychodów firmy, jak i przedsiębiorców, którzy dobrowolnie zdecydowali się na prowadzenie pełnej księgowości. Do współpracy zapraszamy Klientów z terenu miasta Warszawa, w szczególności dzielnicy Wola.