Prowadzenie KPiR

Prowadzenie KPiR – Warszawa, Wola

KPiR (Księga Przychodów i Rozchodów) to jedna z najczęściej wybieranych przez małych przedsiębiorców forma prowadzenia ewidencji księgowej. Za jej wyborem przemawia duża przejrzystość ewidencjonowanych przychodów i poniesionych kosztów, przy jednoczesnym uproszczeniu postępowania rachunkowego. Księga Przychodów i Rozchodów została przewidziana wyłącznie do celów podatkowych. Na jej podstawie określa się podstawę opodatkowania przedsiębiorstwa. Mimo relatywnie łatwego prowadzenia KPiR może nastręczać pewnych trudności przedsiębiorcom, zwłaszcza osobom, które nie mają wcześniejszych doświadczeń z prowadzeniem księgowości w firmie. To z myślą o nich Biuro Rachunkowe Signum oferuje prowadzenie KPiR.

Kto jest zobowiązany do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów?

Obowiązek rozliczania się w oparciu o KPiR dotyczy:

  • osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
  • spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeli osiągnięte przez nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły ustawowo określonych kwot,
  • armatorzy zdefiniowani na podstawie Ustawy o podatku tonażowym,
  • osoby wykonujące działalność gospodarczą w formie agencji i umów zlecenia,
  • osoby duchowne, które same zrezygnowały z prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • osoby zajmujące się działami produkcji rolnej, jeżeli zgłoszą one zamiar prowadzenia tej księgi.

Prowadzenie KPiR i obsługa księgowa firm – zakres usług

Prowadzenie KPiR oferujemy wraz z podstawową obsługą księgową firm, w ramach której zapewniamy szereg działań mających na celu sprawne i bezbłędne prowadzenie księgowości firmy. Nasi Klienci mogą liczyć m.in. na odbiór dokumentów księgowych z siedziby firmy, kontrolę tych dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, pełen zakres doradztwa podatkowego w ramach prowadzonej działalności oraz informacje na temat zmian w obowiązujących przepisach podatkowych i o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Profesjonalna obsługa Księgi Przychodów i Rozchodów dla Klientów z całej Warszawy

Klientów zobowiązanych do rozliczania na podstawie KPiR z terenu miasta Warszawa, w szczególności dzielnicy Wola zachęcamy do nawiązania współpracy z naszym biurem rachunkowym. Biuro Rachunkowe Signum specjalizuje się w rozliczeniach firm niezależnie od formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności. Naszymi Klientami są przedsiębiorcy reprezentujący różne branże, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze działające na lokalnych rynkach, jak i przedsiębiorstwa oferujące swoje usługi na terenie całego kraju.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji. Polecamy również nasze usługi kadrowe, dzięki czemu możemy zapewnić kompleksową obsługę Państwa biznesu na poziomie księgowości, rachunkowości, kadr i płac, a także doradztwa księgowego i podatkowego.